Digitális Egyetem

Miskolci Egyetem, Szociológia Tanszék

Levelező Tagozat


Szociálpszichológia I.


A tárgy célja


A Szociálpszichológia I. tárgy célja a hallgatók bevezetése a személyek közötti szociálpszichológiai történések világába. Ezek a történések kapcsolják az egyéneket egymáshoz, s a létrejövő kapcsolatok, hálózatok révén kapcsolódnak az egyének a társadalomhoz. A félév kiindulópontja az „én”, s az onnan ágazó kapcsolódások áttekintése során szó esik a kapcsolatokat szervező formákról és elvekről. A félév a tömegjelenségek tárgyalásával végződik. A tárgy folytatása a Szociálpszichológia II. lesz. A félévet egy kiértékelő teszt kitöltése zárja le. A második félévet szigorlat követi.


Menetrend


A tárgy ismeretanyagának elsajátítása javarészt online formában megy végbe. A hallgatók megkeresik az interneten a http://www.digitalisegyetem.hu címet. Az első órán megkapják felhasználói nevüket és jelszavukat, melynek segítségével a tanév során ismerkedhetnek a tananyaggal. Bejelentkezés után az első félévben a Szociálpszichológia I. tárgyat tanulják online. Technikai probléma esetén forduljanak Gál Rolandhoz a xrayweb@chello.hu e-mail címen. Oktatási probléma esetén forduljanak Kucsera Csabához kucsera@socio.mta.hu e-mail címen.

A tanulás során a tanulók minden egyes leckét a bevezetővel kezdjenek. A bevezető tartalmazza a kulcsszavakat, valamint az esetleges demonstrációkat. A demonstrációk voltaképpen szociálpszichológiai kísérletek. E kísérletekben való részvétel során a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megtapasztalják a tanult szociálpszichológiai jelenségeket. A bevezető egyes leckék esetében a lecke anyagának megértését megkönnyítő játékos animációkat, animációs feladatokat is tartalmaz. Néha kérdőíveket is ki kell tölteni, melyek eredményei szintén hozzájárulnak a tanultak megértéséhez. Minden egyes leckét gyakorlati feladatok követnek. Ezeknek a feladatoknak a megoldása lehetőséget ad arra, hogy a hallgató ellenőrizze a tanultakat.

A bevezetőt követi az egyes leckék szövege, melyek többszöri elolvasása, áttanulmányozása ajánlatos. A szövegben kiemelt szakszavak magyarázata adott.

Az online kurzussal való ismerkedést könnyítik az offline órák, melyekre az első félévben négy alkalommal kerül sor. Az órák menetrendje a következő:


Bevezető előadás


Az online kurzus alapelemei. A belépés. A tanulás megszervezése. A főszöveg. A hivatkozások. Az animációs demonstrációk. A kísérletek. Az Internet-re való kilépés. A chat. A tanárral való kapcsolattartás. Az adatbázisok felhasználása. A vizsga.


A szociálpszichológiai jelenségek köre. Elhelyezkedésük a szociológia és a pszichológia terében. A szociálpszichológia sajátszerűsége: de te fabula narratur. A mindennapi élet és a szociálpszichológia. Önmegismerés és mások megismerése. A szociálpszichológiai problémák történeti vázlata. Az empirikus szociálpszichológia kialakulása. A kísérleti szociálpszichológia.


Demonstráció: Aronson és Zimbardo kísérletei


Összefoglaló előadás


Az első félév összefoglalása. Az online tanulás tapasztalatainak kiértékelése. A szociálpszichológiai ismeretek alkalmazása. Politikai pszichológia, közvéleménykutatás, üzleti intelligencia, közpolitikai tervezés, marketing, média kutatás.

A szociálpszichológiai kísérletek eredményeinek kiértékelése, az eredmények megvitatása.

Vizsgaidőpont megbeszélése. (Számítógépen teszt kitöltés)


Irodalom


Benda K. 2000. Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Budapest: Osiris.

Csepeli Gy. 2003. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

27-140 (Ajánlott)

143-203. 249-268. 305- 346.

  Copyright © 2007 INNOCENTER Kht.